Kivitelezés

Hazánkban az illegális kútfúrási tevékenység a felszín alatti vizek egyik legjelentősebb problémája. A Magyar Vízkútfúrók Egyesületének becslése szerint napjainkban minden 10 db kútból 9 db mindenféle vízjogi engedély nélkül létesül. Ezekről a kutakról semmiféle adat nem áll rendelkezésre, kialakításuk többnyire nem felel meg a hatályos műszaki előírásoknak. Olyan kivitelezők készítik azokat, akik megfelelő szakmai végzettséggel nem rendelkeznek, kútfúró berendezéseik szakszerűtlenek, nincsenek vizsgáztatva, sokszor életveszélyesek, tevékenységüket engedély nélkül, szerződéskötés nélkül, számlaadás nélkül, garanciavállalás nélkül végzik. A silány anyagokból, szigetelő anyagok alkalmazása nélkül, szakszerűtlenül kiképzett kutak pedig valós veszélyt jelentenek a felszín alatti vizekre azáltal, hogy az ilyen kutakban a szennyezett talajvíz (esetleg rétegvíz) közvetlenül a mélyebb, még jó minőségű vizet tároló rétegekbe juthat le.

Csak olyan szakembert válasszon, aki rendelkezik a kút megfelelő kiépítéséhez szükséges szakmai ismeretekkel,gyakorlati tapasztalattal, és az előírt engedélyekkel! (a szükséges engedélyekre vonatkozó jogszabályi előírásokat itt találja: Rendelet 13. § (2) a) és b) pont.)

A kút kialakítását, beleértve a felújítását, javítását és megszüntetését csak olyan szakemberrel végeztesse, aki

  • a Szakmajegyzék (korábban Országos Képzési Jegyzék) szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett (az Innovatív Képzéstámogató Központ (IKK) honlapján bárki megnézheti, hogy az egyes szakmák a Szakmajegyzékben található 25 ágazat 174 alapszakmája közül melyikbe épültek be), vagy
  • olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amely igazolja a kút kiépítéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudás megszerzését, vagy
  • szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és kút-kivitelezési jogosultsággal rendelkező személy az elsajátított kút-kivitelezési gyakorlatot számára igazolja, valamint
  • aki olyan gépeket használ a fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási munkákhoz amelyek rendelkeznek bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyelet műszaki-biztonsági előírásainak való megfelelést tanúsító igazolásával, vagy a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti EK megfelelőségi nyilatkozattal
  • rendelkezik felelősségbiztosítással;
  • bejelentett munkásokkal dolgozik;
  • hajlandó írásos szerződést kötni, amelyben részletezve vannak a munka feltételei;
  • fel tud mutatni referenciákat!

Mielőtt kútfúróval szerződne, mindig ellenőrizze, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara  KÖTELEZŐ Építőipari rendszerében regisztrál kivitelező-e, vagy sem! Kattintson a linkre: http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search


A kutak műszaki szerkezetére, kialakítására vonatkozóan több jogszabály, illetve nemzeti szabvány is tesz előírásokat. A részleteket lásd ITT.