Régi, vagy használaton kívüli kutak üzemeltetése és engedélyezése

Ha a tulajdonában álló ingatlanon olyan vízkút található, amelynek létesítési körülményei nem ismertek, és a kút hosszú ideje használaton kívül van, két megoldás közül válatszhat:

A) felújítás után újra használni kezdi

B) megszünteti

Akár a kút felújítása, akár a megszüntetése mellett dönt, a munkát mindig szakemberrel végeztesse!

A) amennyiben a  kutat újra üzemeltetni szeretné,  akkor a megfelelő felülvizsgálat, tisztítás, felújítás után – az előírt feltételek teljesülése esetén – üzemeltetési, vagy fennmaradási engedély megszerzése szükséges.

A jegyzői engedélyezés alá tartozó kutakra vonatkozóan megállapítható, hogy

a) 1992. február 15. napja után létesült minden kútra (ásott és fúrt kútra egyaránt) vízjogi létesítési engedélyt kellett volna kérni, és ennek következtében most fennmaradási engedély adható ki.

b) 1992. február 15. napja előtt létesült kutak esetében arra

  • az ásott kútra, amely a jogszabályok értelmében (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) jogszerűen létesült engedély nélkül, üzemeltetési engedélyt kell adni,
  • arra az ásott kútra, amelyre létesítésének időpontjában (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) engedélyt kellett volna kérni, fennmaradási engedélyt kell adni,
  • minden fúrt kútra üzemeltetési engedélyt kell adni.

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmát az itt olvasható Belügyminisztériumi rendelet 2. melléklet, II. pontja tartalmazza.

B) amennyiben a kutat a jövőben nem kívánja üzemeltetni, vízjogi megszüntetési engedélyt kell kérni és az előírásoknak megfelelő műszaki, szakmai kivitelezés mellett el kell tömedékelni, azaz meg kell szüntetni.