Kiszáradt kutak

Amennyiben a tulajdonában álló ingatlanon olyan kút található, amely kiszáradt, vízszolgáltatásra alkalmatlan és így a kutat nem tudja üzemeltetni, vízjogi megszüntetési engedélyt kell kérni, valamint az előírásoknak megfelelő műszaki, szakmai kivitelezés mellett el kell tömedékelni.

Használaton kívüli, elhagyott kút

A kiszáradt kút megszüntetését – akárcsak az új kút létesítését – bízza mindig megfelelő végzettséggel, szakértelemmel és gépparkkal rendelkező szakemberre!

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi megszüntetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmát egy BM rendelet határozza meg

1.  Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje.

2.  A vízjogi létesítési engedély (ha van) száma, kelte, kiállító hatóság

3. A kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták (földrajzi vagy EOV), terepszint (mBf).

4.  A megszüntetés tervezett műszaki megoldása.

5. Fúrt kút esetén, a kútr. 13.§ (2) bekezdésnek való megfelelés igazolásaHa a tulajdonában álló ingatlanon olyan vízkút található.

A kiszáradt kútját soha ne használja,

– kerti, illetve háztartási száraz hulladék komposztálására

háztartási hulladék (műanyag, papír, üveg) gyűjtésére/tárolására

folyékony állagú kerti, vagy háztartási hulladék (pl. sütőolaj, ételmaradék, kemikáliák, festékek, oldószerek stb. ) elszikkasztására

Mindig gondoskodjon a kiszáradt kút szakszerű, biztonságos lezárásáról, amíg nem kerül megfelelően eltömedékelésre!