Lakossági kutak kérelmei

e-Papír

A 2018-ban bekövetkezett intézményi változások eredményeként, az elektronikus ügyintézést szabályozó előírások ( lásd: “Kapcsolódó jogszabályok”) értelmében, a természetes személyek (magánszemélyek) választhatnak a papír alapú ügyintézés, valamint az elektronikus ügyintézés között, míg a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek számára 2018. január 1-től kötelező elektronikusan indítani azon eljárásait, amelyek esetében az adott hatóság a törvény alapján elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett szerv.

Az elektronikus ügyintézés, az e-Papír alkalmazás segítségével valósul meg, amely egy ingyenes, hitelesített alkalmazás. Az alkalmazás használatának feltétele, az ügyfélkapus regisztráció. A kérelmeket beadni,a vízjogi, környezetvédelmi, földhivatali engedélyezési eljárást indítani, adóügyeket vagy önkormányzati ügyeket intézni, illetve adatigénylést, adategyeztetést indítványozni a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül lehet.

Bár lehetőség van valamely szakértő cégen keresztül, meghatalmazás útján intézni az engedélyezéseket és bejelentések, mégis inkább a kérelmező ügyfélként történő ügyintézés a javasoltabb. Ennek oka, hogy a meghatalmazotti ügyintézés, az ehhez kapcsolódó azonosítás és ellenőrzés bonyolultabb és hosszadalmasabb. Amennyiben az ügyfél – esetleg megfelelő szakértő segítségét igénybe véve – nyújtja be a dokumentumot, a folyamat egyszerűbb és gördülékenyebb.

Eljárások, hatósági jogkör alapján:  

I. Helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó eljárások (jegyzői hatáskör)

II. Vízügyi hatósági jogkörbe tartozó eljárások

III. Vízügyi szakhatósági állásfoglalások

Engedély típusa alapján:

– Elvi vízjogi létesítési engedély

– Vízjogi létesítési engedély

– Vízjogi üzemeltetési engedély

– Vízjogi fennmaradási engedély

– Megszüntetési engedély