Engedélyezés lépésről lépésre

Engedélyezés

A terület felmérését és a tervezővel, vagy kivitelezővel történt egyeztetést követően – még a munkálatok tényleges megkezdése előtt – létesítési engedély kérelmet kell benyújtani a önkormányzat jegyzőjéhez.

A benyújtandó dokumentációk tartalmát,a kapcsolódó BM rendeletaz alábbiak szerint határozza meg:

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi engedélyezéséhez szükséges dokumentáció tartalmát a Korm. rendelet 2. melléklet tartalmazza.

Az oldal jelenleg feltöltés alatt…