Fogalomtár

VÍZKUTAKRA VONATKOZÓ FOGALMAK (forrás: MSZ 22116:2002  magyar szabvány)

alappont: a kút közelében elhelyezett magassági jel, amely a kút mélységi jellemzőinek viszonyítási síkja

iránycső: fúrólyuk irányításának biztosítására, valamint a térszínhez közeli rétegek (elsősorban a talajvíz) kizárására, elszigetelésére beépített csőrakat.

védőcső: a szűrőcső sérülésmentes beépítésének, és kavicsolt kutak esetén a kavicsszórás hézagmentes kivitelezésének biztonságát szolgáló ideiglenesen elhelyezett béléscsőrakat. Alkalmazása kis mélységű fúrásoknál, hagyományos és kavicsolt kutaknál egyaránt indokolt.

szűrő(cső): A kútkiképzésnél alkalmazott lyukakkal, nyílásokkal ellátott cső, melyet a víztartó megnyitására alkalmaznak, és amelyen keresztül a víz bejuthat a kútba, de a szilárd szemcsék kútba jutását megakadályozza.

kavicsköpeny/kavicsolás: a vízadó réteg szemszerkezetéhez igazodó, méretezéssel meghatározott, osztályozott és mosott kavicsfrakció elhelyezése a szűrőcső és a fúrólyuk fala közé.

kútakna: a kút üzemeltetéséhez, karbantartásához szükséges szerelvények elhelyezésére és védelmére szolgáló, vízzáró falazattal készült talajszint alá süllyesztett létesítmény.

tisztítószivattyúzás: a szűrő környezetéből a finom szemek erős szivattyúzással történő eltávolítása, a vízadóképesség növelése és a homokmentesen kitermelhető legnagyobb vízhozam elérésének biztosítása érdekében.

próbaszivattyúzás: szűrőcső beépítésével és szivattyúzással végzett vizsgálat a réteg(ek) termelési jellemzőinek (kivehető hozam, leszívás mértéke) meghatározására.

vízhozam: a kútból időegység alatt kitermelt víz mennyisége.

üzemi vízszint: a termelt vízhozamhoz tartozó vízszint alapponttól mért távolsága

Vgtv. : 1995. évi XLVII. törvény a vízgazdálkodásról


VÍZMINŐSÉGRE VONATKOZÓ FOGALMAK (forrás: 201/2001. (X.25.) Korm.rend.)

vízminőségi jellemzők: a víz minőségének leírására és értékelésére szolgáló mutatók (paraméterek)

határérték: az a parametrikus érték, amely felett mérlegelés nélkül korrekciós intézkedést kell tenni.

tisztítószivattyúzás: a kútban található pangó víz eltávolítása a reprezentatív mintavétel biztosításához. A szükséges minimális mennyiség a kút térfogatának háromszorosa. A tisztítószivattyúzást ajánlott a helyszínen mérhető geokémiai paraméterek állandóságáig végezni (pH, fajlagos vezetőképesség, zavarosság). A szivattyúzás hozama maximálisan 0.2 – 0.3 l/perc, amelynél az alacsony talajvíz áramlási sebesség biztosítja a tisztítást. A felszínről történő visszacsurgást meg kell akadályozni.

védett réteg: olyan, vízkivételre alkalmas felszín alatti víztartó réteg, amely felett egy természetes, összefüggő vízrekesztő képződmény helyezkedik el, amely megakadályozza a víztartó réteg elszennyeződését.

További fogalom-magyarázatokat talál, az Online vízügyi szótárban, amelynek eléréséhez kattintson ide