Vízminőségi vizsgálatok

A kutakból kitermelt víz minőségének, összetételének vizsgálatára vonatkozó módszereket és a kiértékelési szempontokat elsősorban a kitermelt víz típusa, a vízhasználat célja (ivó-, ipari,-, öntözővíz stb.), valamint az üzemeltetés során esetlegesen jelentkező szennyeződések (pl. bakteriológiai szennyezések stb.) felderítése határozza meg.

A víztartó rétegekben tározódott víz, valamint az ezen rétegekre telepített kutakból kitermelt víz minőségét több tényező együttesen befolyásolja (ilyen pl. a réteg összetétele, elhelyezkedése és védettsége, a kút kialakítása és mélysége stb.)

A nem védett rétegből származó víz minősége, összetétele könnyen megváltozhat a felszínen folyó tevékenységek (mezőgazdasági, ipari stb.) és/vagy az időjárás változása hatására (pl. nagyobb mennyiségű csapadék vagy áradások hatására bemosódó szennyeződések)

A víz típusától és a felhasználási módoktól függő, vízminőségi vizsgálatokra vonatkozó paraméterlistát, a kapcsolódó rendeletek és szabványok határozzák meg (lásd. “Kapcsolódó jogszabályok“)

Kútvíz esetén, ha a víz tulajdonságai valamilyen okból – pl. új kút, vagy régi, használaton kívüli kút – még nem ismertek, javasolt a kémiai “alapállapot” felmérés, valamint a kiválasztott laboratórium szakembereivel történt előzetes egyeztetés után, a felhasználási cél (ivóvíz, öntözővíz, medence tápvíz) szerinti kritikus paraméterek vizsgálata. Az eredményektől függően eldönthető, hogy szükség van-e a további vizsgálatokra.
Konkrét probléma esetén a vizsgálatok köre szűkíthető, de ilyen esetekben is érdemes a szokásos „alap” vizsgálatokat elvégezni.

A vizsgálati eredményeket a vizsgáló laboratórium, a vonatkozó rendeletek szerint véleményezi, és a kifogásolt eredményeket jelzi. A legtöbb vizsgáló laboratórium probléma vagy kérdés esetén technológiai és felhasználási szaktanácsadást is biztosít. Mindenképpen érdeklődjön ezekről a lehetőségekről!

FONTOS! A kútfúrást mindig bízza szakemberre, a vízminták vizsgálatát pedig minden esetben akkreditált laboratóriumban végeztesse!

HÁZILAG VÉGZETT MINTAVÉTEL FOLYAMATA

Amennyiben valamilyen okból kifolyólag nincs lehetősége arra, hogy szakemberrel végeztesse a vízmintavételt, az alábbiakat mindenképpen tartsa be:

 Mintavétel előtt:

  • ha a kút folyamatosan üzemel, a mintavételt 5 perces kifolyás után végezze
  • ha a kút időszakosan (szakasosan) üzemel, akkor mintavétel előtt tisztítószivattyúzást kell végezni (ha ez nem hajtható végre, a mintaleadásnál a vizsgáló laboratóriumnak ezt jelezni kell)
  • ásott kutak esetében, ha a tisztítószivattyúzás nem végezhető el, akkor kézi erővel kell a kútból a vizet kiemelni. Ebben az esetben a kútban lévő vízmennyiség legalább kétszeresét kell kitermelni, és csak ezt követően végezhető el a mintavétel. (ha a megfelelő mennyiségű víz kivétele nem hajtható végre, a mintaleadásnál a vizsgáló laboratóriumnak ezt jelezni kell)

Vízmintavétel:

  • miután a megfelelő mennyiségű vizet kifolyatta, vagy kiszivattyúzta, a mintavételi edényt* öblítse át a vizsgálni kívánt vízzel
  • az edényt mindig színültig töltse
  • mindig gondoskodjon a mintát tartalmazó edény légmentes lezárásáról
  • a vett mintát minél hamarabb** – lehetőség szerint a mintavétel napján – vigye be a vizsgálatot végző laboratóriumba.

* 1,0-1,5 literes műanyag flakon, vagy üveg.

** ha a mintavétel napján nem tudja eljuttatni a mintát a vizsgáló laboratóriumba, akkor a szállításig tárolja hűvös, fénytől védett helyen

Vízminőségre vonatkozó fogalmak és jogszabályok.